Дисципліна «Технологія круп'яного виробництва» є однією з основних дисциплін  для   студентів  спеціальності   «Технологія  зберігання та переробки зерна».

Мета  вивчення  дисципліни – забезпечити  необхідний  рівень  знань студентів для організації технології круп'яного виробництва.

Завдання дисципліни – сформувати у студентів науковий підхід до розв'язання проблем технології галузі, ознайомити студентів із механічними, біохімічними та термічними процесами обробки зерна, організацією побудови окремих технологічних процесів галузі.

Герасимчук О.П.

Курс передбачає вивчення крохмалю і крохмалепродуктів,а також пектиновий речовин і їх застосування у різних галузях харчової промисловості для студентів інженерно-технологічного факультету.

Для студентів за напрямом підготовки "Харчові технології та інженерія"

Курс технологічне обладнання галузі передбачає вивчення прийомів експлуатації та будови основного технологічного обладнання зернопереробних та зернозберігаольних підприємств