Худік Л.М.

Курс призначений для отримання майбутніми інженерами-механіками необхідних у подальшій роботі відповідних знань та освоєння методів і прийомів монтажу та пусконалагодження машин і обладнання фермської техніки.

Для студентів напряму підготовки 6.100102 - Процеси, машини та обладнання агропромислових виробництв