Метою вивчення дисципліни «Митна справа» є надання майбутньому менеджеру теоретичних знань та вироблення у нього практичних навичок із митної справи та ефективного використання їх в зовнішньоекономічних операціях в своїй майбутній діяльності.

    Завданнями вивчення дисципліни «Митна справа» є теоретична та практична підготовка студентів для вирішення конкретних завдань з прийняття управлінських рішень у ЗЕД підприємств щодо митної справи в умовах функціонування економіки країни та світу.

Метою вивчення курсу „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” є опрацювання теоретико - методологічних основ управління в міжнародному середовищі. Це дозволить аналізувати проблеми, які постають перед менеджером, що організовує, здійснює та контролює зовнішньоекономічні операції як в Україні, так і за кордоном та намітити шляхи їх ефективного вирішення. 

Завданнями вивчення дисципліни є теоретико-практична підготовка студентів для вирішення конкретних завдань та прийняття управлінських рішень у ЗЕД в умовах формування ринкової моделі господарювання,

курс призначений для студентів 5 курсу факультету менеджменту, спеціальностей 7.03060104 та 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекномічної діяльності"