Дисципліна вивчає бур'яни, їх поширення та рясність у складі агрофітоценозів.

Теоретична частина дисципліни включає такі розділи – модулі: умови життя культурних рослин і заходи їх регулювання; шляхи ефективного використання природних ресурсів; технологія вирощування сільськогосподарських культур.

Завданням вивчення дисципліни „Технологія виробництва сільськогосподарської продукції” вважається надання студентам теоретичних основ і практичних навиків з виробництва рослинницької продукції. 

Актуальність проблеми контролю забу