загальна та неоганічна хімія  для студентів інженерно технологічного факультету

неорганічна та аналітична хімія для студентів 1 курсу агрономічного