вивчає особливості будови, видозміни вегетативного тіла грибів;
систематику і номенклатуру грибів;

розмноження,

цикли розвитку збудників фітопатогенних патогенів