Курс призначений для студентів 3 курсу факультету менеджменту ОКР "бакалавр"

напряму підготовки  6.030601 - Менеджмент професійного спрямування
"Менеджмент організацій"  та "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"