Курс: "Інформаційні системи і технології в маркетингу"

Напрям підготовки: 6.030507 "Маркетинг"