Дисципліна «Соціальне страхування» є важливою не лише для фахівців з фінансового напрямку, а й для студентів інших економічних спеціальностей, оскільки в соціальному захисті населення  беруть участь: як страхувальники – держава, суб’єкти підприємницької діяльності та працівники; як застраховані – населення країни; як страховики – державні та недержавні фонди соціального страхування, страхові компанії та банки. Тому знання щодо організації соціального страхування, механізму нарахування та виплати соціальних допомог та пенсій, захисту прав застрахованої особи буде корисним не лише в професійній діяльності людини, а й в повсякденному житті.

Метою вивчення дисципліни «Соціальне страхування» є здобуття теоретичних знань та практичних навичок з організації соціального страхування, управління діяльністю фондів соціального страхування, розробки умов здійснення різних видів соціального страхування з урахуванням їх специфіки на сучасному етапі розвитку економіки України. Основними завданнями дисципліни є:

-  опанування теоретичних основ, сутності та принципів організації соціального страхування;

-  дослідження економічної сутності соціального страхування та визначення його місця у системі соціального захисту населення України в умовах трансформаційних перетворень суспільства;

-  окреслення механізму державного регулювання соціального страхування, його позитивні моменти та наслідки;

-  ознайомлення з методологією розробки та впровадження умов здійснення основних видів соціального страхування – пенсійного, на випадок тимчасової непрацездатності, від безробіття, від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, медичного;

-  формування уміння управляти діяльністю фондів соціального страхування та надавати рекомендацій з удосконалення руху й ефективності використання фінансових ресурсів;

-  отримання вміння розробляти та формувати основі напрями удосконалення соціального страхування.