Вивчення дисципліни "Гроші та кредит" передбачає, набуття студентами І курсу денної та заочної форми навчання, напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" (ОКР - бакалавр), теоретичних знань та практичних навичок щодо економічної суті та функції грошей, грошового обороту та грошової маси, механізму функціонування грошових систем та грошового ринку, визначення ролі грошових реформ та управляння інфляційними процесами в державі, функціонування кредиту в ринковій економіці.