Метою вивчення дисципліни «Фінансовий облік »  є набуття навиків  студентами в процесі виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства користувачам для прийняття рішень.

Завданням, що випливають з освітньо-професійної програми при вивченні дисципліни «Фінансовий облік » є набуття вмінь і навичок із застосування відповідних методів та прийомів у процесі фінансового обліку активів, капіталу та зобов'язань.