Новітні геодезичні технології і прилади. Електронні тахеометри. GPS технології.
Сканери і сканування