Метою вивчення дисципліни «Фінансовий облік 2»  є опанування теорії і практики в процесі вивчення обліку зобов’язань, обліку праці за виплатами працівникам; обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань, а також порядку формування доходів, витрат і результатів діяльності.

Завданнями вивчення дисципліни «Фінансовий облік 2» є вивчення методів раціональної організації основ фінансового обліку капіталу та зобов’язань за національними стандартами.