для студентів 

            напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"

спеціальності 051 «Економіка»

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»