для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"