Курс "Організація бухгалтерського обліку" є однією із необхідних дисциплін для формування фахових знань за спеціальністю "Облік і аудит". Вивчення даної дисципліни забезпечує набуття студентами системи теоретичних знань та практичних навичок і вмінь, які необхідні їм для ефективної роботи на підприємствах. Метою вивчення  дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" є  набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємстві.