Мікроекономіка є однією зі складових сучасної економічної теорії – фундаментальної суспільної науки про вибір раціональних способів використання обмежених ресурсів для задоволення матеріальних потреб людини і суспільства в цілому.

Мікроекономіка вивчає поведінку індивідуальних господарських суб’єктів в різних ринкових структурах. Центральними суб’єктами мікроекономічних досліджень є споживач і фірма. Об’єктом вивчення мікроекономіки є поведінка мікроекономічних суб’єктів, тобто процес розробки, прийняття і реалізації  рішень відносно вибору і використання обмеже­них ресурсів з метою одержання якомога більшої вигоди.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знання поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах, озброєння їх універсальним інструментарієм прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.