Мета дисципліни „Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств” -  засвоєння знань з економіки, організації та ефективності господарювання об’єднань підприємств.

Завдання дисципліни „Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств” полягає у вивченні теоретичних засад економіки та організації функціонування інтегрованих структур, набутті навичок аналізу організаційних резервів підвищення ефективності господарювання.

У результаті вивчення  навчальної дисципліни студент повинен