Метою вивчення дисципліни "Облік ЗЕД" є формування системи знань і вмінь з обліку зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій.

Завданнями вивчення "Організації обліку" є опрацювання теоретичних, методологічних і практичних основ організації обліку на підприємствах різних форм власності.

Предметом вивчення курсу "Облік ЗЕД" є фінансово-господарські операції в зовнішньоекономічних відносинах.

В процесі вивчення дисципліни студент повинен:

- знати:

- теоретичні основи бухгалтерського обліку  зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій;

- методи та техніку ведення бухгалтерського обліку  зовнішньо­економічних фінансово-господарських операцій

- вміти:

- застосовувати на практиці методи обліку найпоширеніших фінансових та господарських операцій, що використовуються у зовнішньоекономічних відносинах суб'єктів господарювання України з іноземними контрагентами;

- відображати зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку.

Навчальна дисципліна "Облік ЗЕД" входить до комплексу нормативних дисциплін, що формують професійні знання спеціалістів з обліку і аудиту.