Мета викладання навчальної дисципліни: вивчення новітніх концепцій ефективного управління ресурсами та сприяти глибшому, системному вивченню управлінських аспектів раціонального розвідування, освоєнню та використанню різноманітних типів ресурсів у комерційній та управлінській діяльності, набуттю вмінь і навичок застосування здобутих системних знань заради досягнення ефективного управлінського результату.

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення новітніх підходів в управлінні формуванням, розвитком, конкурентоспроможністю потенціалу підприємства, результативністю його використання за сучасними соціально-економічними критеріями, набуття умінь обґрунтовувати і використовувати механізми запобігання кризі і антикризовому управлінню суб’єктами господарювання.

Теми навчальної дисципліни: Теоретико-методологічні засади ефективного управління ресурсами. Сучасні концепції класифікації ресурсів. Особливості управління ресурсами в різних за функціональною спрямованістю структурах. Набуття і витрати ресурсів в органах державного управління та місцевого самоврядування. Оцінка ефективністю управління ресурсами.