Глобальний менеджмент є об'єктивною умовою розвитку світогосподарських зв'язків і одним з головних факторів, що визначають успіх організацій на світовому ринку. Країни світової спільноти мають достатній досвід застосування глобального менеджменту, що дозволяє їм вирішувати проблеми оптимізації управління зовнішньоекономічною діяльністю. Використання апробованих форм і методів здійснення глобального менеджменту має практичне значення для нашої країни, яка здійснює пошук ефективних механізмів включення в світовий економічний простір. Подальший розвиток зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств вимагає особливих знань і навичок, які пов'язані з вивченням дисципліни "Глобальний менеджмент".


Предмет курсу: відносини, які виникають на рівні окремих суб'єктів світового господарства з приводу формування та реалізації системи управління міжнародною економічною діяльністю підприємств (організацій) в умовах динамічного ринкового середовища.
Метою курсу є формування у студентів глобального мислення на основі отримання комплексних знань в сфері теорії і практики глобального менеджменту, вивчення змісту, форм прояву та механізму управління міжнародною економічною діяльністю підприємств (організацій) і набуття навичок практичного застосування принципів, методів і функцій глобального менеджменту в динамічному ринковому середовищі.


Завдання курсу:


- освоєння теоретичних основ глобального менеджмент бізнесу, пов'язаних з процесами глобалізації та інтернаціоналізації світогосподарських процесів;

- вивчення стратегій і особливостей застосування основних функцій менеджменту в практиці управління міжнародними компаніями, в тому числі за участю підприємств України;

- характеристика системи менеджменту людських ресурсів в глобальних організаціях, здобуття навичок відбору кадрів, проектування службових відносин і формування організаційної культури в компаніях, які функціонують в Україні;

- освоєння основних моделей і інструментів управління в системі глобального менеджменту, встановлення комунікаційних зв'язків і врахування особливостей мотивації в міжнародних колективах;

- аналіз перспектив розвитку глобального менеджменту та проблем управління міжнародними компаніями, що діють в Україні.

 

Теми курсу:

Тема 1. Суть та особливості глобального менеджменту.

Тема 2. Становлення глобального менеджменту.
Тема 3. Середовище розвитку глобального менеджменту.

Тема 4. Вплив галузевої структури на ефективність глобального менеджменту.

Тема 5. Особливості управління людським капіталом в умовах глобального менеджменту.

Тема 6. Стратегічне планування за умов глобального менеджменту.

Тема 7. Чинники формування глобальних компетенцій.

Тема 8. Прийняття рішень за умов глобального менеджменту.

Тема 9. Професійні послуги в контексті глобального менеджменту.

Тема 10. Етичні аспекти глобального менеджменту.