Мета курсу  полягає у підготовці майбутніх науковців для самостійного вирішення завдань у сфері регулювання правовідносин,  пов'язаних з інтелектуальною власністю.

 

Завдання курсу -  сформувати систему знань, а також забезпечити отримання навичок та уявлень, необхідних для здійснення творчої діяльності та захисту своїх майнових та особистих немайнових прав в Україні та за її межами.

 

В результаті вивчення дисципліни необхідно:

знати:

-                      основні правові акти, що стосуються міжнародного та національного регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності;

-                      структуру національної системи охорони інтелектуальної власності;

-                      особливості інтелектуальної власності як нематеріального активу;

-                      загальні підходи до оцінки та методи оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності;

-                      порядок оформлення та подання заявки на об’єкти права інтелектуальної власності.

вміти:

-                     ідентифікувати об’єкти інтелектуальної власності за існуючою системою класифікації;

-                     застосовувати ефективні засоби охорони інтелектуальної власності;

-                     застосовувати методи  оцінки об’єктів права інтелектуальної власності.

-                     використовувати механізми введення об’єктів права інтелектуальної власності у господарський обіг

 

Теми

Тема 1. Система інтелектуальної власності.

Тема 2. Міжнародно-правове регулювання прав інтелектуальної власності

Тема 3. Винахідницька та пошукова робота в процесі наукових досліджень

Тема 4. Правові та організаційні основи патентування результатів наукових досліджень.

Тема 5. Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Тема 6. Економічне значення інтелектуальної власності.

Тема 7. Захист та розпорядження правами інтелектуальної власності

Тема 8. Актуальні проблеми розвитку права інтелектуальної власності