В умовах фінансової нестабільності фінансовий контролінг є принципово новою сучасною  концепцією в управлінні підприємством, яка здатна забезпечити підтримку внутрішнього балансу економіки підприємства й ефективного його розвитку шляхом формування об'єктивної інформації про доходи та витрати, що дає змогу приймати оптимальні управлінські рішення.

Метою дисципліни є формування  теоретичних знань, пов'язаних із концепцією контролінгу, практичних навичок прийняття управлінських рішень на основі контролінгової інформації та професійних компетентностей щодо організації   системи фінансового контролінгу на підприємстві.

Завданням дисципліни   “Фінансовий контролінг” є:

-   оволодіння теоретичними аспектами функціонування системи фінансового контролінгу;

-   оволодіння загальнонауковими та специфічними дослідницькими прийомами і методами фінансового контролінгу;

- оволодіння бенчмаркінговими технологіями, технологіями фінансової діагностики ефективності контролінгової системи;

-   імплементації системи управління витратами на підприємстві;

- оволодіння та застосування інструментарію оцінювання результативності діяльності  субєктів господарювання;

- оволодіння аналітичним та методичним забезпеченням фінансових рішень.