Мета навчальної дисципліни – формування цілісного світогляду і навичок системного мислення щодо соціоекономічного функціонування суспільства, яке все більше спрямовується на створення умов для розвитку і самореалізації особистостей у швидкоплинних трансформаційних змінах глобального характеру. Соціальна економіка як наука вивчає закони і закономірності громадянського співробітництва, досягнення соціального консенсусу, пошуку соціального компромісу з метою досягнення загального добробуту в складному й суперечливому світі.

Завданнями навчальної дисципліни "Соціальна економіка" є:

по-перше, на основі вже отриманих загальних знань у галузі економічних відносин, доповнення і поглиблення їх за рахунок вивчення і розуміння органічних зв’язків і залежностей з політичними, соціокультурними, моральними, етичними, психологічними й іншими аспектами життєдіяльності людини. При цьому пріоритет належить людині як особистості, що формується в складному, динамічному, суперечливому навколишньому середовищі. Мова йде про гуманізацію, "оприлюднювання" економічних відносин;

по-друге, навчальна дисципліна показує, на які орієнтири варто настроюватися суб’єкту економіки в умовах зміни економічних відносин, формування ринкових зв’язків і залежностей; по-третє, навчальна дисципліна безпосередньо пов’язана з формуванням нової парадигми в економічній теорії – плюралізмом методологій у вивченні соціально-економічної реальності. Це дає можливість надати більш глибоку оцінку і переоцінити конкретні економічні проблеми через призму розгорнутої філософської і соціологічної думки.