Для студентів: денної форми навчання. ОКР: бакалавр. Курс навчання - 2.

Мета курсу: формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з бухгалтерського обліку. Надання системного та цілісного уявлення про механізми, базові принципи та закономірності бухгалтерського обліку.

Course content:

Бухгалтерський облік, його суть і значення; бухгалтерський баланс; система рахунків і відображення в них господарських операцій; облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку; основи бухгалтерської (фінансової) звітності; методологія обліку основних господарських процесів;  основи організації бухгалтерського обліку.