Навчальна дисципліна «Страховий менеджмент» висвітлює коло питань, які охоплюють розгляд економічної суті, функції, ролі та сфери застосування страхування в сучасних умовах; зміст страхових понять і термінів; класифікацію страхування; організацію страхової справи та формування страхового ринку; умови окремих видів страхування, методику побудови страхових тарифів; визначення збитку і страхового відшкодування; зміст фінансово-економічної діяльності страхових організацій; фінансову стратегію і планування в страхуванні, а також основи перестрахування.

Метою вивчення студентами дисципліни «Страховий менеджмент» є отримання знань і навичок з формування і реалізації управлінських рішень з питань організації і управління страховим бізнесом, ефективним використанням наявних ресурсів страхових компаній, оптимізації фінансових потоків страховиків і забезпечені на базі цього поєднання ефективного страхового захисту клієнтів страховиків і зростання добробуту власників страхових компаній.