АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«СТРАХУВАННЯ»

Предметом навчальної дисципліни є економічні відносини, що складаються у процесі передачі юридичними і фізичними особами за певну плату ризику матеріальних і фінансових втрат страховій організації, яка в разі настання обумовленої в договорі чи законодавстві події здійснює відповідні грошові виплати потерпілим.

Метою навчальної дисципліни є оволодіння теорією і практикою страхування,

набуття навиків фінансово-економічної роботи у сфері страхування.

Основні завдання: вивчення сутності страхування; формування теоретичних і

практичних знань щодо порядку та процедури укладання страхових угод, організації роботи страхових компаній, умов надання страхових послуг з основних видів особового, майнового страхування, страхування відповідальності; засвоєння порядку визначення розмірів страхових премій та страхового відшкодування.

Вимоги до знань і умінь:

а) знати: об'єктивну необхідність, сутність, функції, принципи і роль страхування в умовах ринкової економіки; організацію та шляхи розвитку страхового ринку та державного регулювання страхової діяльності; умови особового, майнового страхування, страхування відповідальності, перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіду; особливості та шляхи удосконалення фінансової діяльності страховиків.

б) уміти: аналізувати стан страхового ринку в Україні та визначати пріоритетні

напрями його розвитку; виконувати розрахунки тарифів страхових платежів у майновому, особовому страхуванні, страхуванні відповідальності, а також суми страхових відшкодувань; укладати договори страхування; математично оцінювати необхідність перестрахування ризиків; визначити фінансову надійність страхової компанії.

Зміст дисципліни за темами:

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування.

Тема 2. Класифікація страхування.

Тема 3. Страховий ринок. Страхові ризики, їх оцінка.

Тема 4. Страхова організація.

Тема 5. Державне регулювання страхової діяльності.

Тема 6. Особове страхування.

Тема 7. Страхування відповідальності.

Тема 8. Страхування майна.

Тема 9. Перестрахування і співстрахування.

Тема 10. Доходи, витрати та прибуток страховика.