"Податки і податкова політика" - дисципліна, необхідна для студентів економічних спеціальностей. Під час її вивчення студенти знайомляться з видами та механізмами оподаткування, вчаться розраховувати суми податків і платежів, оволодівають основами оподаткування фізичних і юридичних осіб, а також суб'єктів підприємницької діяльності.