Навчальна дисципліна «Економічне управління підприємством» для студентів за спеціальністю 051 «Економіка»