Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни, тому створення ефективної економічної системи України залежить від прибуткової  діяльності суб’єктів господарювання всіх форм власності та сфер діяльності за різної галузевої належності. За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковим умовам організація фінансової діяльності кожного підприємства. Отже, підготовка фахівців у галузі фінансів, що мають глибокі теоретичні і практичні знання, можуть узагальнювати та застосовувати закордонний досвід розвинутих країн у діяльності вітчизняних підприємств, є своєчасною та актуальною.

Дисципліна «Фінанси підприємств» дає можливість студентам вивчити питання механізму організації фінансів підприємств специфіку їх діяльності з урахуванням організаційно-правових форм, виду діяльності і галузевої належності; особливості фінансового планування та управління; формування основних напрямів реорганізації підприємств.

Курс «Фінанси підприємств» – один з головних серед фінансових спеціальностей. Його особливість полягає в тому, що, з одного боку, він тісно пов'язаний з іншими економічними (фінансовими) дисциплінами, з іншого – зв'язує і в певному значенні узагальнює їх. Звідси надзвичайно важлива його роль у підготовці висококваліфікованих фахівців у сфері управління фінансами підприємств.

 Для студентів деної та заочної форми навчання, напряму підготовки 6.030508 "фінанси і кредит" , 6.030509 облік і аудит (ОКР бакалавр).