тут має бути опис курсу

Основним завданням курсу є посилення економічної та аналітичної під­готовки студентів, надання їм необхідних теоретичних знань і практичних на­вичок для вивчення і об'єктивної оцінки операційної інвестиційної та фінан­сової діяльності підприємств галузей національної економіки.