Мета курсу 
Здобути та розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері управління фінансовими потоками, активами та пасивами, прибутковістю та ризиками банку, формування у них вміння використовувати й адаптувати отримані знання до конкретних виробничих ситуацій.