Мета курсу

засвоїти закономірності та основні етапи еволюції, принципи побудови й особливості форм організації грошово-кредитних та фінансових систем  за умов існування розвинутих фінансових ринків та розгалуженої системи кредитно - фінансових установ. Розширити та поглибити теоретичні знання студентів з питань структури й основ функціонування фінансових систем зарубіжних країн.