Курс «Екологічні біотехнології» є складовою навчально-методичного комплексу зі спеціальності 101 – Екологія і відіграє важливу роль у формуванні еколога за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

Мета курсу — оволодіння теоретичними основами біотехнології — сучасного напрямку науки, який вивчає застосування біологічних об'єктів та хіміко-біологічних процесів з метою вирішення глобальних або конкретних проблем біосфери та людства.