Мета дисципліни полягає у формуванні у майбутнього фахівця з туризму та готельно-ресторанної справи теоретичних знань і практичних навиків щодо використання методів організації зв'язків з громадськістю в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі.