Курс забезпечує набуття вмінь і навичок практичного володіння іноземною мовою у сфері ділової, академічної та професійно-орієнтованої комунікації. Основними завданнями курсу є:  вдосконалення навичок читання текстів різного типу, які містять ділову інформацію;  формування вмінь та навичок письмової комунікації (специфіка мови документів, написання резюме, супровідного листа та інших видів ділових паперів);  ознайомлення зі стратегію пошуку роботи; - опанування студентами телефонного етикету, застосування електронних засобів зв’язку;  ознайомлення з процесом проходження співбесіди за кордоном та в Україні;  підготовка виступу на конференції у вигляді презентації. Студенти також матимуть можливість опанувати правила транслітерації, збільшити свій словниковий запас та покращити мовні навички для досягнення професійних цілей.