Вивчає засоби впливу на рослинний організм з метою підвищення продуктивності сільскогосподарських культур

Даний курс передбачає глибоке, всебічне вивчення хімічного складу рослини, вмісту в них вуглеводів, органічних кислот, вітамінів, мінеральних речовин, а також вивчення таких важливих ланок обміну речовин, як фотосинтез, дихання, бродіння, утворення і розщеплення жирів, синтез і взаємоперетворення вуглеводів та органічних кислот.